* * * * * * * * * * POGRZEB PROF. JÓZEFA GŁOMBA 20.12.2021 * * *

13 GRUDNIA 2021 ROKU ODSZEDŁ SENIOR RODU
wywodzącego się z osady młyńskiej
GŁĄBY k/HERB 25 km od Częstochowy

nagrania z naszych spotkań
w Gliwicach i Częstochowie obejrzysz
>>>> KLIKAJĄC NA IKONKĘ YOU TUBE >>>>>>(nekrolog ogólnopolski GW)

W dniu 13 grudnia 2021 roku
zmarł w wieku 94 lat

Profesor
JÓZEF GŁOMB

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
wybitny specjalista w zakresie inżynierii lądowej
z zastosowaniem nowoczesnej technologii w budowie mostów.

Zawodowo związany a Politechniką Śląska.
Był Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury (1964-1969)
oraz Dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów (1972-1980)

Członek i Przewodniczący (1988-1999)
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
oraz Członek Komitetu Transportu PAN.
Członek Związku Literatów Polskich
Uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami
za działalność naukową i organizacyjną,
w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odroczenia Polski,
medalem Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie,
Złotą Odznaką Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego,
Medalem im. Lompy.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek
kochający naukę, życzliwy dla współpracowników.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Prezydium
Polskiej Akademii Nauk

Wydział Nauk Technicznych PAN