* * * * * * * * * * * WSPOMNIENIA PROF. JÓZEFA GŁOMBA * * *

ZW.Mostowców RP O/Małopolski
Prof. dr hab. inż. Józef Głomb (1927 - 2021)

Urodzony w r. 1927, Studia na Wydziale Inżynierii Bud. Politechniki Śląskiej - 1950, dr nauk tech. - 1958 (Politechnika Śląska), dr hab. - 1962 (Politechnika Warszawska), prof. nadzw. - 1971, prof. zwyczajny - 1989. Członek PAN - 1986, kier. Katedry Budowy Mostów 1963-1970 i 1975-1994, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej 1970-75, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej 1964-67.

Opublikował ponad 220 prac naukowych w tym 10 monografii, 7 podręczników akademickich oraz jedną książkę o charakterze popularnonaukowym. Jego działalność naukowa dotyczyła wytrzymałości i odkształcalności materiałów kruchych w złożonych stanach naprężenia, metod obliczania konstrukcji sprężonych, dynamiki mostów, zastosowań nowych materiałów i nowych technologii w budowie mostów sprężonych i stalowo-betonowych. Promotor 16 doktoratów; recenzent 11 przewodów habilitacyjnych; 3 Jego współpracowników jest profesorami.

W latach 1947-1956 pracował na budowie i w biurach projektów. Jest autorem lub współautorem wielu dużych obiektów inżynierskich (m.in. most przez Olzę w Cieszynie, Hala Sportowo-Widowiskowa w Katowicach, hala pieców szybowych w hucie Głogów, most przez Sołę w Oświęcimiu, most przez Dunaj w Wiedniu (Reichsbrücke), most graniczny przez dolinę Olzy w Cieszynie - Boguszowicach, most przez Odrę w Szczecinie. Autor 14 patentów (w tym 8 jako współautor). Wykonał ponad 300 ekspertyz i opinii naukowych i technicznych.

Jest autorem popularnych książek jak „Człowiek z pogranicza epok” o Rudolfie Modrzejewskim (5 wydań w tym 2 w USA), „Pontifex Maximus - Ponad przestrzenią i czasem” - 1997 (2 wydania), 14 prac z zakresu historii techniki (opublikowanych w kraju i za granicą), 7 prac z zakresu estetyki mostów. Jest też autorem 6 opracowań z dziedziny filozofii techniki (m.in. „Nauka, postęp techniczny - dylematy i ograniczenia” - 5 wydań; „O skuteczności działania w sferze techniki”; „O niektórych wyznacznikach współczesności” - 2 wydania, „Stanisław Brzozowski i jego czas” - 2 wydania, i.in).

Konsultant i doradca w różnych okresach: Min. Komunikacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Min. Budownictwa. Członek KBN w latach 1989-1991. Organizator 2-ch międzynarodowych i 7-miu krajowych konferencji naukowych. Członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN od roku 1965 (członek prezydium od 1978, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej 1981-86). Członek Komitetu Transportu PAN. Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB 1983-87, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (1988-1999), Członek Ukraińskiej Akademii Bud. - 2000.

Uzyskał różne odznaczenia państwowe w tym Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP. Wyróżniony Nagrodą im. Stefana Bryły - 1967 (za osiągnięcia naukowe i inżynierskie). Członkostwa honorowe: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (1990), Modjeska - Society - 1992 i Związku Mostowców R.P. (1994) i kilkadziesiąt innych wyróżnień (w tym medale: S.Kaufmana i A.Cybulskiego, Stavebnej Fakulty SVUT w Bratysławie, 3 nagród I stopnia Min. Oświaty i in.).

Prof. Józef Głomb zmarł 13 grudnia 2021 roku.

Polecam:
Głosowanie na Projekt Ogólnomiejski
Marszobieg 31JP2 Alejami NMP  
 

 
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
Na skróty:

 
1 procent:
KRS 0000 124 134
cel szczegółowy: BIEGI JPII

Umowa Partnerska
ze Stowarzyszeniem Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza
TADEUSZ GŁOMB
tel. 602-241-853 oraz 530-241-340
 
Email: tor31jp2@wp.pl oraz glomb-1942@wp.pl