* * * * * * * * DZIEŃ DZIECKA 2010 * * * * * * * * * * * * * * * * * *1 czerwca na Festynie CARITAS * * * * * 4 czerwca na Festynie AKCJI KATOLICKIEJ * * * * * * *

Na festynach
CARITAS i AKCJI KATOLICKIEJ
razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciól GAUDE MATER, Stow. Rodzin Katolickich, Katolickim Stow. Młodzieży, Duszpasterstwem Akademickim oraz z Alumnami WSD i NSD przeprowadzimy kolejne biegi.

WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA FINANSOWO PRZEKAZUJĄĆ 1% NA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GAUDE MATER - CZĘSTOCHOWA

KRS 0000162061
podając cel szczegółowy : Biegi 31.000 JPII


PROSZĘ TEŻ O WPŁATY NA KONTO
Stowarzyszenia Przyjaciół GAUDE MATER


60 1140 1889 0000 5929 6800 1001
w BRE Bank SA o/Częstochowa
cel wpłaty : Biegi 31.000 JPII


Dziękuję za każdą nawet drobną wpłatę.

PRZYJMIEMY KAŻDY DROBIAZG
MOGĄCY BYĆ UPOMINKIEM DLA MAŁYCH BIEGACZY


DZIĘKUJĘ ZA PIERWSZE WPŁATY I PRZEKAZANE UPOMINKI


DziadegTadeg-Tadeusz Głomb,tel.;0-34-322-08-56,0-602-241-853
Polecam:

 
Na skróty:

 
1 procent:
KRS 0000 124 134
cel szczegółowy: BIEGI JPII

Umowa Partnerska
ze Stowarzyszeniem Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza
TADEUSZ GŁOMB
tel. 602 241 853; 34 3629 851
 
Email: dziadegtadeg@dziadegtadeg.pl